ปลั๊กไฟเก็บสายอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากการเก็บปลั๊กไฟเเบบธรรมดาเกิดจากสายไฟรั่วจะทำไห้เราโดนไฟดูดได้เลยคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อ ความปลอดภัย และรวดเร็วต่อการเก็บสายไฟป้องกันไฟดูด เวลามือถูกสายไฟที่รั่วดูด เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่ดู แลงานสิ่งประดิษฐ์ เลยเกิดไอเดียร์สิ่งประดิษฐ์ปลั๊กเก็บสายอัตโนมัติ เลยคิดค้นอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากลอกลมที่ ไม่ได้ใช้แล้วมาทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาทดลองใช้งานต่อการใช้งานเวลาขี้เกียจเก็บสายไฟ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.การเก็บสายไฟแบบธรรมดาอาจเกิดอันตรายจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์การเก็บแบบอัตโนมัติ1.
2.รวดเร็วต่อการเก็บสายไฟและปลอดภัยด้วยการดึงสายเพียงครั้งเดียวจะเก็บสายไฟโดยแบบอัตโนมัติ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน.การเก็บสายไฟจะสดวกสบาย และประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาต่อการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
2นาย โชษิตา เจ๋งสวัสดิ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย สุเมธ ทองสุขดี
Email : sumetthongsukdee@gmail.com
Phone : 0932144341
FB : https://www.facebook.com/bombam.edusci?ref=bookmarks
LINE ID : Krubombam