สบู่กระดาษมังคุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัตนาภรณ์ นครราชปวช.
2นางสาว กัญญารัตน์ ผิวมาปวช.
3นางสาว พิมสิริ สมบัติวราพงษ์ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เชื้อโรคอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในอากาศ ร่างกาย อาหาร พืช สัตว์ พื้นผิว และทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ เวลาเราจับลูกบิดประตู หรือราวบันได เชื้อโรคอาจะติดมากับมือ และเราอาจเอามือมาจับหน้า ซึ่งเรามักจะเผลอทำบ่อยครั้ง ส่งผลทำให้เชื้อโรคจากมือมาสู่หน้า จมูก และร่างกายของเรา นี่คือจุดเริ่มต้นที่เชื้อโรคแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเราและวิธีที่ง่ายที่เราทำกันเป็นประจำนั้นคือ การล้างมือด้วยสบู่คือวิธีที่ดีและง่ายในการทำความสะอาดมือของเรา แต่หากเราต้องเดินทางไปในสถานที่ไม่สะดวกต่อการล้างมือด้วยน้ำเปล่า และสบู่ อาจทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาสบู่กระดาษจากเปลือกมังคุด ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ สามารถพกพาได้สะดวก สามารถใส่ในกระเป๋าเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ล้างมือ และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
ทำความสะอาดมือและป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

Contact Information

Name : นางสาว ศรัญญา หงษ์แพง
Email : saranya.hong@hotmail.com
Phone : 0854533918
FB : https://www.facebook.com/Pookpik.saranya.Hongpang
LINE ID : Pookpik saranya