น้ำพริกเขียวหวาน 2 in 1 (Green curry paste 2IN1)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศรัญญา หงษ์แพงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวกาญจน์ ช่วยกาญจน์ปวช.
2นางสาว วรนุช ละอองเภาปวช.
3นางสาว กมลทิพย์ แดงกองโคปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริก เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นมาเพื่อสร้างความอร่อยสำหรับอาหารหลักของครอบครัวในทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต พริกแกงเขียวหวาน เป็นอีกหนึ่งน้ำพริกที่นิยมนำเมาเป็นอาหารสำหรับทุกครอบครัว แต่มีขั้นตอนวิธีการปรุงที่ยุ่งยาก ผู้จัดทำจึงมีความสนใจทำให้พริกแกงเขียวหวานแบบธรรมดาให้มาเป็นน้ำพริกเขียวหวานแบบทูอินวันที่พร้อมรับประทานและสามารถนำไปเป็นเครื่องแกงปรุงอาหารได้ด้วย ซึ่งตรงกับปัจจุบันที่คนไทยนิยมความสะดวกสบายเป็นหลักจึงได้ทำการคิดค้นการทำน้ำพริกแกงเขียวหวาน 2 in 1 ขึ้นมาเพื่อให้สะดวกต่อการรับประทานและนำไปปรุงอาหาร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำพริกที่พร้อมรับประทานและเป็นเครื่องแกงปรุงอาหารได้ในหนึ่งเดียว
สะดวกในการพกพาไปรับประทานและนำไปปรุงอาหาร

Contact Information

Name : นางสาว ศรัญญา หงษ์แพง
Email : saranya.hong@hotmail.com
Phone : 0854533918
FB : https://www.facebook.com/Pookpik.saranya.Hongpang
LINE ID : Pookpik saranya