ถาดรองน้ำมันเครื่องไม่กลัวเลอะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
2นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
3นาย ปริวัตร บุญรอดอุตสาหกรรม
4นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ทับทองปวส.
2นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
3นาย ณัฐวุฒิ เหล่าเขตกิจปวส.
4นาย โชษิตา เจ๋งสวัสดิ์ปวส.
5นาย ชินวัตร จวงศรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เมื่อรถยนต์ถึงรอบระยะที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ได้ซื้อใส้่กรองและน้ำมันเครื่องใหม่มาเตรียมไว้พอไปหยิบแกลลอนที่เคยใช้รองรับน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกปรากฎว่าก้นของแกลลอนทะลุ ใช้งานไม่ได้ จะไปหาแกลลอนใหม่ดูแล้วจะเสียเวลา แต่วัสดุพลาสติกที่ใช้ทำแกลลอนมันคุณภาพไม่ดี เจอน้ำมันเครื่องที่ร้อนๆไม่กี่ครั้งก็คงจะรั่วซึมหรือทะลุอีก ถ้าไม่ซื้อแกลลอนหรือหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาใส่ก็จะเสียเวลา จากปัญหาดังกล่าวผู้คิดและค้นคว้ามีความสนใจที่จะคิดค้นถาดรองน้ำมันเครื่องไม่กลัวเลอะ ผลจากการคิดและค้นคว้าถาดรองน้ำมันเครื่องไม่กลัวเลอะพบว่่าถาดรองน้ำมันเครื่องไม่กลัวเลอะการใช้งาน นำถาดรองน้ำมันเครื่องวางตรงน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องและนำเครื่องมือมาถอดน็อตถ่ายน้ำมันโดยน้ำมันจะไม่เลอะมือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถาดรองน้ำมันเครื่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี่รูที่สามารถใช้เครื่องมือถอดน็อตถ่ายน้ำมันได้ โดยไม่โดนความร้อนจากน้ำมัน
เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทำให้การถ่ายน้ำมันเครื่องได้ปลอดภัยจากการโดนความร้อนจากน้ำมันเครื่องและจะไม่หกเลอะเทอะพื้นทำให้ทำความสะอาดง่าย

Contact Information

Name : นาย คมสัน จันทมาส
Email : qpdb2525@gmail.com
Phone : 0845776899
FB : https://www.facebook.com/komsan.jantamas
LINE ID : qpdb2525