เครื่องหั่นย่อยเศษฟางข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชิติวรรค์ คำป่าแลวปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

222

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

22
22

Contact Information

Name : ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบ
Email : aoiood@gmail.com
Phone : 0819604504
FB : -
LINE ID : 08149604504