เครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัว

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องรีดนม คือชุดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเอาน้ำนมที่อยู่ภายในเต้านมออกมาภายนอกแล้วลำเลียงไปเก็บที่ถังรีดนมหรือถังรวบรวมน้ำนม หลังจากใช้งานเสร็จ ต้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคสะสม แต่วิธีการทำความสะอาดหัวรีดนมวัวแบบเดิมนั้นมีปัญหา ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ใช้เวลาทำความสะอาดนาน แนวทางการแก้ปัญหาจึงน่าจะใช้รังสียูวีในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำแล้วนำน้ำนั้นไปฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในหัวรีดนมวัว ขณะเดียวกันก็ใช้แรงดันน้ำเพื่อผลักให้แปรงขัดเกิดการหมุนเป็นวงกลมเพื่อทำความสะอาดด้านในของหัวรีดนมวัว จากนั้นจึงนำเครื่องเป่าและดูดลมไฟฟ้ามาเป่าไล่ความชื้นภายในหัวรีดนมวัวเพื่อทำให้แห้ง ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์จึงสนใจที่จะสร้างและทดสอบเครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัวเพื่อใช้ในการทำความสะอาดหัวรีดนมวัว ของฟาร์มโคนม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัวหมายถึง เครื่องจักรกลที่ใช้ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดหัวรีดนมวัว ประกอบด้วย รังสียูวีและหลอดยูวี ปั๊มน้ำสแตนเลส เครื่องเป่าและดูดลมไฟฟ้า และใช้โลหะไร้สนิมหรือสแตนเลส เชื่อมเป็นโครงสี่เหลี่ยมขนาด ตรงกลางเป็นถังสี่เหลี่ยมทำด้วยแผ่นโลหะไร้สนิมหรือสแตนเลส เบอร์ 304 มิลลิเมตร บริเวณด้านล่างของถังสแตนเลสรูปสี่เหลี่ยมติดตั้งแปรงขัดหัวรีดนมวัวจำนวน 4 หัว
1. ได้เครื่องทำความสะอาดหัวรีดนมวัวและฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็กทำให้ได้หัวรีดนมวัวที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และใช้เวลาการทำงานที่เร็วขึ้น เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรฟาร์มโคนมต่าง ๆ
2. ลดรายจ่ายการจ้างคนงาน
3. ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในฟาร์มโคนมดีขึ้น
4. ทำให้สามารถนำไปจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ต่อไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยะว์กิจ ศิริมงคลอุตสาหกรรม
2นาย ประสงค์ วงศ์แก้วอุตสาหกรรม
3นาย มงคล ธุระอุตสาหกรรม
4นาย เกรียงศักดิ์ จ๋อมแปงอุตสาหกรรม
5นาย พิษณุ เนตรผาบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศวีร์ เกียรติ์วชรกุลปวส.
2นาย หน่อแสง ไม่มีนามสกุลปวส.

Contact Information

Name : นาย สุริยะว์กิจ ศิริมงคล
Email : suriyakij123@gmail.com
Phone : 0615476559
FB : https://www.facebook.com/Suriyakij.T.Ge.Pe
LINE ID : kij123