แอปพลิเคชันขายหน้าร้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัตนาภรณ์ เหรียญประดิษฐ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว ธิดารัตน์ จีบมัจฉาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นางสาว วรรณฤดี ชะนะอินทร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เฟิร์น จันทนโพธิ์ปวส.
2นาย ธนวรรษ ธนวงศ์วิสูตปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับผู้บริโภค มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ต้องการความสะดวกสบาย ระบบจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน POS (Point of Sale) ที่นำหลักการทำงานของเครื่องคิดเงินมาพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ และเพิ่มฟังก์ชัน ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน POS ซึ่งเปลี่ยนจากระบบจำหน่ายสินค้า หน้าร้านให้กลายมาเป็นแอปพลิเคชันจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน มีฟังก์ชันเดียวกันกับระบบจำหน่ายสินค้าหน้าร้าน เช่น การจ่ายเงิน การตัดสต็อก โปรโมชันสินค้า ส่วนลดสินค้า และอื่นๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอปพลิเคชั่นขายหน้าร้านที่ นำระบบ POS มาทำให้เป็นแอปพลิเคชั่นขายหน้าร้านบนมือถือ
ผู้ขายสามารถใช้งานระบบ POS ได้สะดวกสบาย ไม่ว่าจะสถานที่ใดก็สามารถใช้งานระบบ POS ได้ เนื่องจากนำระบบ POS มาทำให้ลงบนมือถือ

Contact Information

Name : นางสาว รัตนาภรณ์ เหรียญประดิษฐ์
Email : s6102041510054@email.kmutnb.ac.th
Phone : 0918752905
FB : https://www.facebook.com/Ploy199899
LINE ID : ploy11122540