ชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวัฒน์ แก้วกันทะอุตสาหกรรม
2นาย ชิตชัย แสงสว่างอุตสาหกรรม
3นาย นพคุณ คำดีอุตสาหกรรม
4นาย สุวัจน์ ห้อธิวงศ์อุตสาหกรรม
5นาย โยธิน อุทธวังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์พณิช พุทธโคตรปวช.
2นาย ศุภฤกษ์ อินต๊ะขันปวช.
3นาย ธราดล จุลเจริญปวส.
4นาย พงศภัค ซ้อนเขียวปวส.
5นาย ณัฐพงศ์ ลาคำปวส.
6นาย ฉลอง ไชยกุลปวส.
7นาย มงคล โลมะวิสัยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน การตัดผมอุปกรณ์ที่ช่างทุกคนต้องมีคือ แบตตาเลี่ยน ซึ่งบางร้านมีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ปัญหาส่วนมากอย่างหนึ่งคือ แบตตาเลี่อน ซึ่งพอใช้ตัดผมทุกๆ วันใบมีดแบตตาเลี่ยนจะไม่คม ร้านที่บริการลับใบมีดก็มีน้อย จะต้องใช้เวลานานในการรอการลับคม ส่วนใหญ่จะลับเองแบบง่ายๆ คือการใช้มือลับฝนแบบง่ายๆ แต่การลับคมจะไม่คงทน ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้าง ชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม เพื่อเป็นเครื่องมือในการลับคมมีดแบตตาเลี่ยน เพื่ออำนวยความะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องใช้มือลับให้เกิดความเสี่ยงการเกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำการลับคมมีด อีกทั้งอุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถทำงานได้ง่ายประหยัดเวลาและสามารถลับคมมีดได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถใช้ชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบการใช้มือในการลับคม
2. สามารถชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม ง่ายต่อการใช้งาน
1. ได้ชุดอุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผมที่ปลอดภัยในการนำไปใช้งาน
2. ได้อุปกรณ์ลับคมใบมีด แบตตาเลี่ยนตัดผม ที่สามารถพกพาได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน
3. ได้อุปกรณ์ที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการลับคมใบมีด

Contact Information

Name : นาย ชัยวัฒน์ แก้วกันทะ
Email : tomkrew111@gmail.com
Phone : 0898551789
FB : -
LINE ID : 0898551789