เรือสะเทินน้ำสะเทินบก

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง เรือสะเทินน้ำสะเทินบก จัดขึ้นเพื่อไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมในตัวเมืองน้ำจะสูงจึงไม่สามารถใช้ยานพาหนะออกไปได้จึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนเรื่องกันเป็นอยู่และการกิน จึงต้องมีหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยใช้เรือบรรทุก ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มสะอาด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย แต่ถนนบางสายน้ำอาจไม่ท่วมหรือน้ำลึกไม่พอที่จะให้เรือแลนผ่านได้ไปเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถใช้งานทั้งบนบกและในน้ำได้
2.ขับเคลื่อนด้วยการทำงานแบบเดียว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิพร จองป้อ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล คงยืนปวส.
2นาย พิศาล พุฒิไชยะเศรษฐ์ปวส.

Contact Information

Name : นาย ณัฐพล คงยืน
Email : kongyern2539@gmail.com
Phone : 0987578947
FB : https://www.facebook.com/ณัฐพล.คงยืน
LINE ID :