ตู้เย็นเผลเทียร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะอุตสาหกรรม
2นาย อับดุลลาเต๊ะ กาเจอุตสาหกรรม
3นาย ซับรี บาการางอุตสาหกรรม
4นาย เสรี ภักดีอุตสาหกรรม
5นางสาว อารมย์ ขวัญคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มักตา ซีบะปวส.
2นาย มะอับบาดาวี มูนิปวส.
3นาย อับดุลเลาะ สารีปวส.
4นางสาว รอฮีหม๊ะ สามะปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ตู้เย็นเผลเทียร์เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ที่ทำความเย็นโดยใช้แผ่นเผลเทียร์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นร้อนเย็น ซึ่งได้จากแผ่นสี่เหลี่ยมและเผลเทียร์นี้จะมีสารซิลิคอลบรรจุอยู่ข้างในตัว เพื่อเป็นการไหลเวียนของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนและเย็นและในหลักการดังกล่าว ก็ได้นำด้านเย็นมาใช้งานส่วนด้านร้อนก็ติดกับพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกให้หมด และถ้าความร้อนนั้นระบายได้เยอะการทำงานของความเย็นก็จะได้เยอะเช่นกันและการทำงานของตู้เย็นเผลเทียร์นี้จะเป็นกระบวนการแบบนี้ตลอด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นตู้เย็นที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาใช้งานสะดวก
1. สามารถนำผลไม้หรือเครื่องดื่มมาแช่เย็น

Contact Information

Name : นางสาว สุจิตรา มุสิกพันธ์
Email : MusikapanSJT@gmail.com
Phone : 0888569564
FB : https://www.facebook.com/sujittra_n@hotmail.com
LINE ID : 0855856449