อุปกรณ์ทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อับดุลเลาะ แนปิแนอุตสาหกรรม
2นาย กุศล สะอุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มะรอบี บาแกปวช.
2นาย ฮาซัน ปะจูดิงปวช.
3นาย เฉลิมพล ศรีลาภเกื้อปวส.
4นาย มูฮัมหมัดพาเดล์ บินอะมีรูดินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

บทคัดย่อ

การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดเวลาในการทำความสะอาดตู้ปลา และเพื่อช่วยประหยัดและหมุนเวียนน้ำในกับการทำความสะอาดตู้ปลา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ เสนออุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา โดยการทำงานของอุปกรณ์ หลักการทำงาน เครื่องทำออกซิเจน เป็นการกำเนิดออกซิเจน โดยอาศัยฟองอากาศที่เครื่องทำออกซิเจนผลิตขึ้นมาและดูดเอาสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา ลอยตามน้ำที่อยู่ในท่อขึ้นมาในที่กรอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน เสนออุปกรณ์ดูดสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา โดยการทำงานของอุปกรณ์ หลักการทำงาน เครื่องทำออกซิเจน เป็นการกำเนิดออกซิเจน โดยอาศัยฟองอากาศที่เครื่องทำออกซิเจนผลิตขึ้นมาและดูดเอาสิ่งปฏิกูลในตู้ปลา ลอยตามน้ำที่อยู่ในท่อขึ้นมาในที่กรอง
- ใช้งานง่าย สะดวกต่อการพกพา
- เพื่อช่วยประหยัดและหมุนเวียนน้ำในการทำความสะอาดตู้ปลา
- ผู้ใช้สามารถนำเอาสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์ได้

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong