เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมบูรณ์ หลักทรัพย์อุตสาหกรรม
2นาย จรัล แก้วรัตนะอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. ถวิล มาทังอุตสาหกรรม
4นาย มาริส บีฮิงอุตสาหกรรม
5นาย กุศล สะอุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อับดุลลาเตะ สะอะปวช.
2นาย มะโซฟี เจะเซะปวช.
3นาย ธีดิ ดือเระปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน)

บทคัดย่อ

การนำมอเตอร์เหนี่ยวนำมาใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากราคาถูก ซ่อมแซมง่าย และหาซื้อได้ทั่วไป เมื่อนำใช้เป็นเครื่องปั่นไฟโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเล็กเป็นตัวขับ สามารถนำไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆได้สะดวก สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งระบบ 1 เฟส 220 โวลต์และ 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิร์ต โดยมีกำลังการผลิต 2 กิโลวัตต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส
- เป็นการนำมอเตอร์เหนี่ยวนำมาใช้งานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ใช้งานเป็นเครื่องปั่นไฟชนิดเคลื่อนที่ได้

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong