อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิหม้อต้ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์-
2นาย สมชาติ หุ้นส่วน-
3นาย กิตติภูมิ พรหมเอาะ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรากร คำขจรปวส.
2นาย ภานุพงค์ วงษ์ภักดีปวส.
3นาย อมรเทพ ราชวงศ์ปวส.
4นาย นำชัย พรมมาปวส.
5นาย กันติทัต สวัสดิ์จันทร์ปวส.
6นาย พลวัฒน์ เนาว์สวัสดิ์ปวส.
7นาย วีรภัทร พรมมาลาปวส.
8นาย ศุภชัย ขุมเทียมปวส.
9นาย นัทธพงศ์ วงษ์รักษาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

บทคัดย่อ

เนื่องจากได้เห็นทางบ้านที่ขายก๋วยเตี๋ยว พอเวลามีลูกค้ามาซื้อก๋วยเตี๋ยวทุกครั้งจะต้องทำเร่งไฟเพื่อให้น้ำเดือดเร็วๆ ทำให้มีเปลวไฟล้นออกมาตรงก้นหม้อ ข้าพเจ้าจึงเกิดแนวคิดที่จะลดการสูญเสียพลังงานและนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยออกแบบอุปกรณ์เพื่อบังคับเปลวไฟให้ขึ้นไปช่วยเพิ่มอุณหภูมิด้านข้างหม้อ โดยการออกแบบอุปกรณ์ ให้มีที่ครอบด้านข้างและเกลียวบังคับเปลวไฟ โดยให้ชื่อผลงานคือ “อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิหม้อต้ม”

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) เป็นอุปกรณ์บังคับเปลวไฟให้ขึ้นไปด้านข้างของหม้อต้ม
2) อุปกรณ์สามารถถอดออกจากหม้อต้มได้

Contact Information

Name : ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์
Email : p-siripong@hotmail.com
Phone : 0830056526
FB : https://www.facebook.com/siripong.phraesiriputtipong
LINE ID : youngjazz