อุปกรณ์พรวนดินไฮสปีด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อับดุลเลาะ แนปิแนอุตสาหกรรม
2นาย กุศล สะอุอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มะรอบี บาแกปวช.
2นาย อิสมาแอ ดอโซะปวส.
3นาย รุสดี ตีเยาะปวส.
4นาย ตะวัน วีรชิตอรกานต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พรวนดินไฮสปีด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ว่า อุปกรณ์พรวนดินแบบไฮสปีดสมารถทำงานได้เร็วกว่า และหลากหลายกว่า เช่นการกำจัดหญ้าโดยการใช้พรวนดินแบบใหม่โดยไม่ต้องเลอะมือ ซึ่งจะเห็นว่าเครื่องมือพรวนดินแบบใหม่กับพรวนดินแบบเดิม จะใช้เวลาในการพรวนดินแตกต่างกัน ซึ่งจากการทดสอบพรวนดินแบบใหม่ใช้เวลาเร็วกว่าแบบเดิน ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยอุปกรณ์ทางการเกษตร พรวนดินไฮสปีดที่คิดค้นขึ้นมาสามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาอาการปวดหลังจากการใช้เครื่องมือพรวนดินแบบเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพรวนดินที่มีลักษณะแข็งแรงโดยโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหมดทำให้มีความแข็งแรง ตัวด้ามเป็นเหล็กที่มีสองขนาด ซึ่งสามารถปรับขนาดความสูงต่ำได้ตามผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
สามารถประหยัดเวลาในการทำงานเมือเทียบกับพรวนดินแบบเดินได้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สามารถลดอาการปวดหลังจากการทำงานได้

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong