สบู่คลอโรฟิลล์ผักน้ำเบตง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้วสามัญ
2นางสาว ภัทราวดี ศรีรักษ์-
3นางสาว อัจจิมา อัลภาชน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย จตุรงค์ พรหมสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันทิดา แซ่ซ่ำปวช.
2นางสาว นลวรรณ แซ่ท่องปวช.
3นางสาว กัณฐิกา สลำเส้งปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การศึกษาสบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำสบู่ และ 2. เพื่อศึกษาปริมาณผักน้ำเบตงที่เหมาะสมในการทำสบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง สูตรที่ 1 , 2 และ 3 ตามลำดับ เพื่อช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชรา และช่วยยับยั้งป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและเพื่อให้เรามองเห็นคุณค่าของผักในท้องถิ่น นำมาทำประโยชน์ และช่วยลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งเรายังได้ปฎิบัติตามรอยของพ่อหลวงด้วยปรัชญาที่ว่าพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ผลการทดลองที่1 ผลจากการศึกษาวิธีการทำสบู่ พบว่าการทำสบู่คลอโรฟิลล์โดยใช้ กลีเซอรีน 1 กิโลกรัม , โซเดียม ไฮดรอกไซด์ 15 กรัม และน้ำเปล่า 500 มิลลิลิตร ซึ่งสรุปได้ว่า สบู่มีกลิ่นเหม็นของกลีเซอรีน มีสีขาวขุ่น สบู่มีความแข็งตัวมากเกินไป แกะออกจากแม่พิมพ์ยาก และผิวสบู่มีความแวว และผลการทดลอง ที่ 2 ผลจากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของผักน้ำเบตงในการทำสบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง พบว่าสูตรที่ 2 ปริมาณผักน้ำเบตง 400 กรัม , กลีเซอรีน 1 กิโลกรัม , โซเดียมไฮดรอกไซด์ 15 กรัม และน้ำเปล่า 500 มิลลิลิตร ได้ผลดีที่สุด ซึ่งสรุปได้ว่า สบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง มีกลิ่นของผักน้ำชัดเจน ไม่เหม็นเขียว สบู่มีสีเขียวเข้มจากสารคลอโรฟิลล์ สบู่มีความแข็งตัวพอดี และผิวสบู่มีความแวว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง มีกลิ่นของผักน้ำชัดเจน ไม่เหม็นเขียว สบู่มีสีเขียวเข้มจากสารคลอโรฟิลล์ สบู่มีความแข็งตัวพอดี และผิวสบู่มีความแวว
- ได้ผลิตภัณฑ์สบู่คลอโรฟิลล์จากผักน้ำเบตง
- ทำให้ผักน้ำเบตงมีคุณค่ามากขึ้น
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสบู่ตามท้องตลาดที่มีราคาแพง

Contact Information

Name : นางสาว ฤทัยรงค์ ศรีแก้ว
Email : ying-keng@hotmail.com
Phone : 0869680803
FB : https://www.facebook.com/Ying.Ruthairong
LINE ID : ruthairong