ฝาถังน้ำ 20 ลิตร อัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพรามัน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ถังน้ำที่ใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ถังที่มีขนาด 20 ลิตร ถังประเภทนี้มักจะใช้น้ำในการบริโภคโดยตรง คนส่วนใหญ่มักจะทำกันก็คือ จะใช้ในการยกเทน้ำซึ่งถังน้ำมีความหนักพอสมควรจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทางผู้วิจัยจึงได้สร้างฝาถังน้ำขนาด 20ลิตร อัจฉริยะขึ้นมา ซึ่งมีฐานเป็นตัวประกอบเพื่อเป็นวิธีการปฏิวัติการใช้ถังน้ำขนาด 20ลิตรให้ง่ายขึ้นและยังทำให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและผ่อนแรงได้มากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ฝาถังน้ำขนาด 20ลิตร อัจฉริยะขึ้นมา ซึ่งมีฐานเป็นตัวประกอบเพื่อเป็นวิธีการปฏิวัติการใช้ถังน้ำขนาด 20ลิตรให้ง่ายขึ้นและยังทำให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและผ่อนแรง
1.ใช้ในการบริโภคน้ำ
2.ใช้งานได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องออกแรงในการเทน้ำ
3. มีความความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มูฮัมมัดอัลบาบ จารูอุตสาหกรรม
2นาย ซูกิพลี หะยีดือราแมอุตสาหกรรม
3นาย มาหะมะ อะแซ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฟัรฮัม เลาะมะอะปวส.
2นาย มูฮำหมัด ดาโอะปวส.

Contact Information

Name : นางสาว ธิดายะห์ มะดะ
Email : home-6@hotmail.com
Phone : 0892167177
FB : -
LINE ID :