เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการเตรียมผักสำหรับประกอบอาหารของร้านอาหารหรือโรงครัวที่ต้องใช้ผักในปริมาณมากๆ จะต้องใช้แรงงานคนและเวลาในการเตรียมวัสดุค่อนข้างนาน จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องหั่นผักอเนกประสงค์ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้างต้น เพื่อให้ได้ปริมาณและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เตรียมวัสดุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วัสดุทำจากสแตนเลส มีชุดใบมีดและช่องสำหรับใส่ผักได้หลากหลายประเภท
ใช้หั่นผักได้หลายประเภท

Contact Information

Name : นาย โกวิทย์ เลื่อนแป้น
Email : kullayam@yahoo.com
Phone : 0817591065
FB : -
LINE ID :