ชุดเคลื่อนย้ายรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการสังเกตปัญหาการเคลื่อนย้ายรถยนต์ จะต้องใช้รถยกหรือรถลาก เช่นกรณีรถจอดกีดขวางการจราจรจราจร หรือการเคลื่อนย้ายรถยนต์ในพื้นที่แคบๆ จะเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดแม่แรงไฟฟ้าที่สามารถสอดใต้รถได้สะดวกจำนวน 2 ชุด สามารถยกรถให้สูงจากพื้นถนน และมีชุดลากจูงที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องใช้รถลาก ก็สามารถเคลื่อนย้ายรถให้อยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการซ่อม และแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างรวดเร็ว
ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้อยู่ในพ้้นที่ที่สะดวกต่อการซ่อมและเปิดเส้นทางจราจรได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอรถลาก

Contact Information

Name : นาย โกวิทย์ เลื่อนแป้น
Email : kullayam@yahoo.com
Phone : 0817591065
FB : -
LINE ID :