กระถางต้นไม้ประหยัดน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นราวัฒน์ เขียวอ่อน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)

บทคัดย่อ

ทรัพยากรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ ทรัพยากรมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรจากน้ำมัน ทรัพยากรน้ำ หรือกระทั่งจากถ่านหิน ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้แล้ว ความต้องการในการใช้ทรัพยากร ยิ่งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี ตามจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการในการในทรัพยากรก็จะสวนทางกับปริมาณของทรัพยากร ที่เริ่มจะลดน้อยลง และมีอยู่อย่างจำกัดเต็มที ดังนั้น การประหยัดทรัพยากร และการรู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยในสังคม มีความจำเป็นต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทรัพยากรทั้งหลาย มีเพียงพอที่จะใช้ต่อไปในอนาคต จนกว่าเราจะสามารถหา หรือพัฒนาทรัพยากรรูปแบบอื่นๆ มาทดแทนทรัพยากรที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในตัวประถาง
ใช้น้ำน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระถางต้นไม้แบบธรรมดา
สามารถกักเก็บน้ำฝนไว้ให้ต้นไม้ได้
การเจริญเติบโตของต้นไม้ดีกว่ากระถางแบบธรรมดา

Contact Information

Name : นาย นราวัฒน์ เขียวอ่อน
Email : narawat.k@gmail.com
Phone : 0851539327
FB : -
LINE ID : IBNETWORK