เครื่องทำไอติมกระบอกอัตโนมัติ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในกระบวนการทำไอติมกระบอกเพื่อขายนั้นจะต้องนำน้ำหวานใส่ในกระบอกแล้ววางไม้ไอติมไว้ตรงกลางกระบอกนำไปวนกับน้ำที่มีเกลือผสมจะทำให้น้ำหวานแข็งตัวขั้นตอนที่ทำให้เกิดปัญหาคือตอนวนกระบอกในน้ำที่มีเกลือผสมซึ่งจะต้องทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าน้ำหวานแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งใช้เวลาประมาณ 20 นาที ทำให้ผู้ทำปวดแขนส่งผลเสียต่อร่างกาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องทำไอติมกระบอกอัตโนมัติสามารถหมุนกระบอกไอติกได้โดยมอเตอร์และทำให้น้ำหวานแข็งตัวได้
1.ประหยัดเวลา
2.ทำไอติมกระบอกได้มากขึ้น
3.ช่วยป้องกันอาการเจ็บแขนจากการทำไอติมกระบอก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ละออศรี อุ้ยกูลอุตสาหกรรม
2นาย กฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวัตร ช่วยทุ่มปวช.
2นาย ณรงค์กร พิพัฒณกุลปวช.

Contact Information

Name : นาย ภิรมย์ นาคสีทอง
Email : pirom-rut@HOTMAIL.COM
Phone : 081-3889514
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : 081-3889514