สบู่เปลือกแก้วมังกร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฏฐนิช แซ่หยางปวส.

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

จากการนำเปลือกแก้วมังกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกแก้วมังกร ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คือ x ̅ =4.61 SD =.20 เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาว่างหลังจากการเรียนและเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรหลังจากเก็บผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสามารถทำได้ในครอบครัวมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น จากการแปรรูปเปลือกแก้วมังกรเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกมังกร สร้างรายได้เสริมและพัฒนาต่อไปเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้านได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่เปลือกแก้วมังกร เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีสารเบต้าไซยานินในเปลือกแก้วมังกรเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถต้านอนุมูลอิสระ ชะลอริ้วรอยความแก่ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว บำรุงผิวให้กระจ่างใส เรียบเนียน ป้องกันการอักเสบและอาการผิวแพ้ง่าย
1. สามารถแปรรูปเปลือกแก้วมังกรให้เป็นสบู่บำรุงผิวพรรณ
2. นำเปลือกแก้วมังกรที่ไม่ใช้แล้ว มาแปรรูปใหม่ให้มีคุณค่าและมีประโยชน์
3. สามารถจัดจำหน่ายได้

Contact Information

Name : นาย สุเมธ โยทุม
Email : sumetyothum@gmail.com
Phone : 0857441934
FB : -
LINE ID :