เครื่องให้อาหารแบบกึ่งอัตโนมัติ สำหรับหลอดอาหารและท่อจมูก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุฑามาศ วิชาทนอุตสาหกรรม
2นาย พัฒนา ศรีธาราม-
3นางสาว สุวธิดา ถาวรยิ่งสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จารุนันท์ คำแหงปวส.
2นาย ธาดา ชุ่มกระโทกปวส.
3นาย พงศธร ครสระน้อยปวส.
4นาย ณัฐสิทธิ์ มงขุนทดปวส.
5นาย ณัฏฐพงศ์ หงษ์ทองปวส.
6นาย ณัฐภัทร บำราบปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

การให้อาหารผ่านทางสายให้อาหารต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการดูแลขณะผู้ป่วยได้รับอาหารในแต่ละครั้ง ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับอาหารทางสายให้อาหารคือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยว หรือกลืนอาหารทางปากและ/หรือทางลำคอได้ตามปกติ ดังนั้นเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับสารน้ำและสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำ เครื่องให้อาหารกึ่งอัตโนมัติ สำหรับหลอดอาหารและท่อจมูก ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้อาหารของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคี้ยว หรือกลืนอาหารทางปากและ/หรือทางลำคอได้ตามปกติ โดยเครื่องสามารถตั้งเวลาการให้อาหาร และปริมาณอาหารที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละช่วงเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด
สามารถทำการเปลี่ยนถุงให้อาหารได้
รองรับปริมาณอาหารสูงสุด 1000ml

Contact Information

Name : นางสาว จุฑามาศ วิชาทน
Email : nunan_wat@hotmail.com
Phone : 0896067736
FB : https://www.facebook.com/Nunan.Wichaton
LINE ID : Nunan8065