ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนันต์ ศรีสกุลอุตสาหกรรม
2นาย รังสิมันต์ น้อยเจริญอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะชาติ แสงทองอุตสาหกรรม
4นางสาว นันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นครินทร์ ดีอินทร์ปวส.
2นาย อิศรา พลสิมมาปวส.
3นางสาว ชลธิชา เสือคงปวส.
4นาย บุณยพฤกษ์ ทองรัตน์ปวส.
5นาย ณัฐพล สีดารักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี (LPG Gas) กับเตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวนับเป็นของที่อยู่คู่กับครัวเรือนไทยเกือบทุกหลังคาเรือน โดยพบว่าสัดส่วนการใช้ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซแอลพีจีมากที่สุดอยู่ที่ภาคครัวเรือน 42% ภาคปิโตรเคมี 33% ภาคขนส่ง14% และให้ความร้อนในภาคอุตสาหกรรม 11% (คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 43 โครงการฉลากเขียว) ดังนั้นภาคครัวเรือนจึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการใช้ก๊าซแอลพีจี แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดจากการนำก๊าซแอลพีจีมาใช้งาน ก็มีอัตราเสี่ยงมากหากเกิดการรั่วไหลในอากาศ อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากเราไม่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดก๊าซรั่ว จะลอยต่ำลงสู่พื้นทำให้เกิดการสะสม เมื่อมีประกายไฟอาจเกิดติดไฟและลุกไหม้ได้ง่ายการคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ก๊าซแอลพีจีจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเนื่องจากก๊าซแอลพีจีเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่น หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซ ทำให้ไม่สามารถรับรู้ได้จึงอาจเกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นจึงได้ทำการออกแบบสร้างระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบสามารถทำการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแอลพีโดยแสดงผลที่จอ LCD และทำแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซแอลพี ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับทราบเหตุการณ์การรั่วไหลของก๊าซหุงต้มที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีผ่านการแจ้งเตือนในระบบสัญญาณเสียงและผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์บนโทรศัพท์มือถือ และ ทำหน้าที่เป็นระบบป้องกันอัคคีภัยในบ้าน ซึ่งสามารถเตือนภัยได้ในระยะใกล้-ไกล และมีระบบการตัดกระแสไฟที่ทำงานอัตโนมัติ

Contact Information

Name : นาย ธนันต์ ศรีสกุล
Email : tanansri@gmail.com
Phone : 0846882269
FB : https://www.facebook.com/tanan.srisakul
LINE ID : tanansri