ชุดเตือนล้างแอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีระวัฒน์ จันตืน-
2นาย ตนุพงษ์ สนธิ-
3นาย วิศรุต ศรีทะโร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขวัญชัย ไฮคำปวช.
2นาย วิทยา สุนันท์ปวช.
3นาย อภิวัฒน์ เสนปินปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การบำรุงรักษาแอร์นั้นจะทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานไปจนถึงการประหยัดพลังงาน ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง จึงเกิดแนวคิดในการสร้างชุดเตือนล้างแอร์ขึ้นมา เพื่อบ่งบอกว่าจะต้องล้างแอร์ ในกรณีที่แอร์สกปรก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างชุดเตือนล้างแอร์ในกรณีที่แอร์สกปรก
เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานและการประหยัดพลังงาน

Contact Information

Name : นาย ธีระวัฒน์ จันตืน
Email : theerawat71034@gmail.com
Phone : 0631071090
FB : https://www.facebook.com/แน็ก.นาทุ่ง
LINE ID : 0858027702