รถเข็นผ่อนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุทัย สุมามาลย์-
2นาย ศิวเมศร์ เงินโน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อุมาวดี มีบุญปวช.
2นาย อัครชัย แซ่โซ้งปวส.
3นาย ธนพงศ์ สุดใจปวส.
4นาย อภิชยา เศาระบุตรปวส.
5นาย อภิวัตน์ บุตตาภักดีปวส.
6นาย วัชระวิชญ์ โพธิ์อ่อนปวส.
7นาย อดิศร ถึงลาภปวส.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถเข็นผ่อนแรงใช้อำนวยความสะดวกและช่วยผ่อนแรงในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้วิจัยใช้รถเข็นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแบบ 4 ล้อ นำมาปรับปรุงดัดแปลงโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังขับเคลื่อน ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ขอบเขตการทำงานบรรทุกน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ 24 โวลต์ มีสวิตช์ควบคุมในการบังคับรถเข็นให้สามารถ เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และหมุนได้รอบตัว สามารถแก้ไขหรือลดปัญหาในการขนย้ายวัตถุที่มีปริมาณและน้ำหนักมาก โดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวก็สามารถขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ได้ ทำให้ประหยัดแรงคนและประหยัดเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

(1) โครงสร้างเป็นรถเข็นแบบ 4 ล้อ ยาว 90 ซม. กว้าง 60 ซม. สูง 95 ซม. (2) ต้นกำลังมอเตอร์เกียร์ 24 VDC 40 W 45 rpm จำนวน 2 ตัว ขับเคลื่อนล้อหลังซ้ายและขวาแยกเป็นอิสระต่อกัน ล้อหน้าซ้ายและขวาหมุนอิสระรอบตัว (3) แหล่งจ่ายไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ 12 VDC 10 A 2 ก้อน มีวงจรประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ (4) น้ำหนักบรรทุก 100 กิโลกรัม (5) ใช้งานพื้นเรียบหรือทางลาดชันไม่เกิน 30 องศา และ (6) ควบคุมทิศทาง เดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หมุนรอบตัวตามเข็มนาฬิกา หมุนรอบตัวทวนเข็มนาฬิกา

Contact Information

Name : นาย อุทัย สุมามาลย์
Email : S-U-THAI@hotmail.com
Phone : 0817061932
FB : https://www.facebook.com/kru-uthai@hotmail.com
LINE ID : ีuthaisumamal