เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่แบบเหนี่ยวนำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยงยุทธ พัดฉวีอุตสาหกรรม
2นางสาว สุจิตรา ตรีรัตนนุกูลอุตสาหกรรม
3นาย ไพรัตน์ ผลศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรพงษ์ สุขสวัสดิ์ปวช.
2นาย อัฐพล แซ่จึงปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

แนวความคิด มีความต้องการที่จะส่งพลังงานจากแบตเตอรี่ลูกหนึ่งไปยังแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่ง ในความเป็นจริงเราไม่สามารถส่งพลังงานจากแบตเตอรี่สู่แบตเตอรี่ได้โดยตรง จึงมีแนวความคิดที่จะใช้การเหนียวนำเพื่อเปลี่ยนสภาวะการทำงานของแบตเตอรี่ให้อยู่ในรูปของสัญญานไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการนำแม่เหล็กถาวรกับขดลวดมากระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าหลัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ชาร์ทแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายพลังงานหลัก

Contact Information

Name : นาย ยงยุทธ พัดฉวี
Email : youngyuth_padchawee@yahoo.co.th
Phone : 0892023373
FB : https://www.facebook.com/ช่างไฟฟ้า.วกบก
LINE ID : 0892023373