สัญญาณเตือนจอดรถยนต์ V.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. นิพนธ์ แก้วเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐการต์ ภานุรักษ์ปวช.
2นาย อภิวัฒน์ น้อยเหลือปวช.
3นาย พรชัย อรชรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

แนวคิดในการสร้างชิ้นงานเกิดขึ้นจากปัญหาในการจอดรถยนต์ในปัจจุบันที่เป็นบ้านทาวน์โฮมที่มีพื้นที่สำหรับการจอดหน้าบ้านมีจำนวนจำกัด และในการเข้าจอดทุกครั้งจะต้องค่อยๆ ขับรถยนต์เข้าที่จอดเพราะพื้นที่ในส่วนด้านหน้ารถจะต้องติดกับกำแพงบ้านเพราะถ้าพื้นที่ด้านหน้าเหลือจำนวนมากจะส่งผลให้ส่วนท้ายรถเลยประตูไม่สามารถปิดประตูรั่วได้ดั้งนั้นทางทีมงานจึงมีแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์เตือนสำหรับการจอดรถโดยแยกชิ้นส่วนของไฟกับตัวตรวจจับออกจากกันและใช้ไฟแสดงการเตือนจำนวน 3 สี มี 3 ระยะ เพื่อให้ผู้ที่ขับรถเข้าที่จอดได้ทำการสังเกตไฟเพื่อให้การจอดรถใกล้กำแพงบ้านและไม่เกิดการชนกำแพงของรถเกิดขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะ ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220 โวลต์ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายการทำงานไม่สลับซับซ้อน แสดงผลเป็นไฟ LED ทั้งหมด 3 ระยะ โดยในระยะ 1.5 เมตร แสดงด้วยไฟ LED สีเขียว ในระยะ 1 เมตร แสดงด้วยไฟ LED สีเหลือง และในระยะ 0.5 เมตร แสดงด้วยไฟ LED สีแดง ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เป็นตัวควบคุมสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้เมื่อต้องการเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วยการโปรแกรมใหม่
ประโยชน์ ลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขณะจอดรถในอาคาร ที่สาเหตุเกิดจากรถชนกับสิ่งกีดขว้างด้านหน้า

Contact Information

Name : ดร. นิพนธ์ แก้วเกิด
Email : pu_2896@hotmail.com
Phone : 036511232
FB : https://www.facebook.com/nipon.kawkerd
LINE ID : pu7914