แอร์เคลื่อนที่โซล่าร์เซลล์อเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิรันดร พรหมเดชอุตสาหกรรม
2นางสาว สุธิดา จั่นครุฑสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดัสกร มหานิยมปวส.
2นาย ลักษพล บุญจันทร์ปวส.
3นาย ชุมพล สุดยอดปวส.
4นางสาว ศิริพร เงินมาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศ หรือว่า ภาษาบ้านๆ เรียกว่า แอร์ (air conditioner) มีความจำเป็นอย่างมาก ที่ทุกบ้านแทบจะต้องมี เนื่องจากภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆตอนกลางวันที่บ้านเรา มาเป็นความเย็นให้ภายในบ้าน ทั้งแปลงไฟ DC ของระบบโซล่าร์เซลล์ ผ่านอินเวอร์เตอร์ แล้วมาใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศบ้านเรา ซึ่งเป็นการทำความเย็นเป็นการใช้ คอมเพรสเซอร์และน้ำยาเพื่อทำความเย็น เพื่อเป็นการลดโลกร้อน เราใช้ระบบทำความเย็นโดยแผ่นเพลเทียร์ ที่ใช้ความเย็นในตู้น้ำดื่ม มาแทนที่ และจ่ายไฟโดยแผงโซล่าร์เซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือจะเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านก็ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์ โดยแปลงจากความร้อนมาเป็นความเย็น ใช้งานได้เอนกประสงค์ เป็นทั้งระบบแอร์ และตู้แช่ความเย็น เหมาะสำหรับใช้ในเมืองและชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากใช้ระบบไฟฟ้าได้ทั้งไฟ DC 12V และไฟ AC 220V
1.เพื่อมีระบบทำความเย็นโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
2.เพื่อลดโลกร้อนโดยใช้ระบบทำความเย็นจากแผ่นเพลเทียร์
3.เพื่อลดภาระรายจ่ายจากค่าไฟฟ้า

Contact Information

Name : นาย นิรันดร พรหมเดช
Email : obto2217@gmail.com
Phone : 0958272432
FB : https://www.facebook.com/นิรันดร..พรหมเดช
LINE ID : obto5363