กิ๊ปมีดสองคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เทพรัตน์ ปรุงเกียรติอุตสาหกรรม
2นางสาว สุภัสสรา อินทร์อุไรเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
3นาย สันติพงษ์ พื้นนวลอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. อภินันต์ อินทะชิตอุตสาหกรรม
5นาย วันวิสข์ ค้าสบายอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุพงษ์ ใจกล้าปวช.
2นาย สุภวัฒน์ ด้านจันทราปวช.
3นาย วรวิทย์ กล้าหาญปวช.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในการรับประทานผักและผลไม้ที่ต้องการปอกผิวของผักและผลไม้นั้นต้องใช้มีดสองคมเป็นตัวปอกนั้นซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการปอกนั้นคือมีดสองคมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีขายกับผู้ใช้ที่ถนัดมือขวาทำให้ผู้ที่ถนัดมือซ้ายนั้นใช้งานได้แบบไม่ถนัดตามที่ต้องการข้าพเจ้าจึงคิดสร้างกิ๊ปมีดสองคมขึ้นเพือความสะดวกในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์กิ๊ปมีดสองคมเพียงนำมีดทำครัวที่มีขนาดบางนำมาสวมเข้ากับกิ๊ปมีดสองคมเพื่อทำการปอกผิวของผักและผลไม้ในการปอกทุกครั้งใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับมีดสองคมในการปอกผิวของผักและผลไม้ในการปอกผลไม้เช่น มะม่วง 1 ผลและผิวของผลไม้ สม่ำเสมอเท่ากันและประหยัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกและสามารถถอดกิ๊ปมีดสองคมออกเพื่อทำการหั่นตามขนาดที่ต้องการได้เลย
1 ใช้ในการปอกผิวของผักและผลไม้ที่มีผิวบาง
2 ลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์
3 สามารถใช้งานกับผู้ที่ถนัดทั้งซ้ายและขวา

Contact Information