กาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนนิยมบริโภค ในปัจจุบันกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูง และอยู่ในกระแสสังคมเพราะผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเร่งรีบ จึงมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป ประกอบกับไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทำให้ประสบปัญหาโรคอ้วน ทางกลุ่มจึงได้จัดทำโครงการเครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดาขึ้น มามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยหลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ทางกลุ่มได้ทำการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดาเป็นที่ยอมรับของกลุ่มตัวอย่าง จึงสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายในอนาคตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา เป็นเครื่องดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพ สูตรใหม่ จากการนำผักเชียงดา สมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนผสม โดยผักเชียงดามีสรรพคุณช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาล ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก เป็นยาระบาย ช่วยระบบขับถ่าย มีสารเบต้าแคโรทีน วิตามินซี และอีในประมาณที่สูงมาก ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ช่วยปรับสมดุลร่างกาย และใช้รักษาโรคอ้วนในประเทศอินเดีย จึงมีคุณสมบัติเหมาะที่จะนำมาเป็นส่วนผสมของกาแฟเพื่อสุขภาพ และทางกลุุ่มได้ใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อย และไขมันต่ำ ผสมกันจนได้รสชาติที่ลงตัว มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสวยงาม พร้อมจัดจำหน่าย มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เบื้องต้นจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
1. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา
2. ได้ทราบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเครื่องดื่มกาแฟปรุงสำเร็จผสมผักเชียงดา
3. ได้แนวคิดในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง แสงเดือน ชมภูมิ่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย รุ่ง ชมภูมิ่งอุตสาหกรรม
3นางสาว ธิดารัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนิลชลา ยารังษีปวช.
2นางสาว คำนวน ลุงนะปวช.

Contact Information

Name : นาง แสงเดือน ชมภูมิ่ง
Email : little4409@hotmail.com
Phone : 0899984409
FB : https://www.facebook.com/little4409@hotmail.com
LINE ID : -