ชุดตรวจใต้ท้องรถแบบออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พีระพันธ์ รัตนมาลี-
2นาย อรุณ เลิศอุดมโชค-
3นาย สุภาษิต จิตรไทย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทยา ไชยตะวงศ์ปวช.
2นาย วรธน ประโมทะโกปวช.
3นาย อดิศร นครเรียบปวช.
4นาย มานัสชัย นันทะวงค์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดตรวจใต้ท้องรถแบบออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า กล้องซีซีดีสามารถตรวจจับสัญญาณภาพจากใต้ท้องรถยนต์ มาปรากฏภาพที่จอแสดงผลได้อย่างชัดเจน ความละเอียดของภาพ 700 TVL ความคมชัด 1.3 ล้านพิกเซล ความไวแสงในที่มืด 0 Lux/F 1.2 ให้แสงอินฟราเรดสว่างได้ไกล 30 เมตร มีชุดรับสัญญาณภาพแบบไร้สายความถี่ 2.4 Ghz สามารถส่งสัญญาณภาพไปยังจอแสดงผลได้ในระยะสูงสุด 150 เมตร และชุดแบบเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 1.3 แอมป์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้งานได้ 3.5 ชั่วโมง ต่อการซาร์จแบตเตอรรี่ 1 ครั้ง ตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ/วัตถุที่ต้องสงสัยใต้พื้นดินหรือที่ลับตา ระยะห่างที่ 0-20 เซนติเมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ใช้ ในด้านการรักษาความปลอดภัย ใช้ตรวจหาวัตถุที่ต้องสงสัย และสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถยนต์มีหลักการทำงานดังนี้ กล้อง ซีซีดีจะตรวจจับสัญญาณภาพจากใต้ท้องรถยนต์ มาปรากฏ ภาพที่จอแสดงผลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) จอแสดงผลทีวี LCD ขนาด 3.5 นิ้ว สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้งานตัวเครื่อง 2) จอแสดงผล Smart Phone ขนาด 4.5 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Internet ส่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดูผ่าน Smart Phone พร้อมกันทีละหลายๆ เครื่องในเวลาเดียวกัน
ใช้ในการตรวจหาวัตถุสิ่งที่ต้องสงสัยใต้ท้องรถยนต์ , ยานพาหนะ ,คลังสินค้า, โรงเรียน, โรงงาน, ความปลอดภัยที่สนามบิน, บริเวณที่จอดรถ, ,ตรวจจับวัตถุโลหะที่แอบซุกซ่อนตามร่างกาย/ที่ลับตา

Contact Information

Name : นาย พีระพันธ์ รัตนมาลี
Email : ammab@hotmail.co.th
Phone : 0847879480
FB : https://www.facebook.com/peerapun.ratanamalee
LINE ID : 0847879480