ชิฟฟ่อน ya-nang

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผา-
2นาย ราเชน ประทุมรัตน์-
3นาย เทิดเกียรติ ยนต์ชัย-
4นางสาว ปิยะมาศ เชื้อคำเพ็ง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิตินันท์ ไชยศิริปวช.
2นางสาว ณิชาภัทร อินทศักดิ์ปวช.
3นางสาว สุชาดา อุดมสุขปวช.
4นางสาว สุณี จันทร์เพ็งปวช.
5นางสาว วาสนา ศรีรักษ์ปวช.
6นาย คมสันต์ บัวสังข์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชิฟฟ่อนเค้ก หรือ ชีฟองเค้ก ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มผู้ที่ต้องการบริโภคเค้กที่มีไขมันไม่มาก และรสชาติที่ไม่เลี่ยนจนเกินไปและด้วยเอกลักษณ์ประจำตัว นั่นก็คือความนุ่มอีกทั้งสามารถดัดแปลงรสชาติได้มากและหลากหลาย ทั้งยังขายง่ายต้นทุนต่ำได้กำไรสูง จึงทำให้มีผู้สนใจในการประกอบกิจการเพื่อผลิตและจำหน่ายชิฟฟ่อนเค้ก หรือ ชีฟองเค้กเป็นจำนวนมาก วัตถุดิบที่ใช้ในการทำชิฟฟ่อนเค้ก แป้งสาลี ไข่ไก่ น้ำ ไขมัน (น้ำมันพืช)น้ำตาลทราย ผงฟู เกลือป่น กลิ่นรสต่างๆ ที่มา : เบเกอรี่ อร่อยแบบง่ายๆ, บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด, สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด, กรกฎาคม 2553, 124 หน้า หน้า104-108) จึงมีแนวความคิดการเพิ่มวัตถุดิบเป็นน้ำใบย่านางแทนสีผสมอาหารและทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิฟฟ่อนเค้กใบย่านาง ใช้รับประทานเป็นขนมหวาน และอาหารว่างระหว่างมื้อ ที่มีประโยชน์
ชิฟฟ่อนเค้กใบย่านาง ใช้รับประทานเป็นขนมหวาน และอาหารว่างระหว่างมื้อ ที่มีประโยชน์

Contact Information

Name : นาง นิธิมา จรทะผา
Email : niti255355@outlook.co.th
Phone : 0909797633
FB : https://www.facebook.com/Gio.Gio.Ao.Owen
LINE ID : ืniti2009