ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิปูนาแห้งกึ่งสำเร็จรูปไคโตซานสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ระเบียบ ลำงามสามัญ
2นางสาว รจนา วงศ์จันทร์สามัญ
3นาง ชุติมณฑน์ พวงมะลัยสามัญ
4นางสาว จิราพร พันธ์วัตรสามัญ
5นางสาว สุนิสา จันทะรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วิภา ยศบุญปวช.
2นางสาว ศศิวิมล โปธาปวส.
3นางสาว จุฑามาศ ยันยงค์ปวส.
4นางสาว สกุลชนก กูฏโสมปวส.
5นาย อรุณชัย พันแสนปวส.
6นางสาว กฤษดาพร สามัคคีปวส.
7นางสาว มนต์ทิรา อัจฉยาปวส.
8นาย ชัยณรงค์ สรรพคุณปวส.
9นาย กฤต ภู่กำชัยปวส.
10นางสาว ณัฐวิภา เบ้าคำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กการศึกษาวิธีเหมราะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิปูนากึ่งสำเร็จรูปไคโตซานสูง คือช่วงอายุ ที่เหมาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ปูนาในช่วงอายุ 9-10 เดือน เนื้อปูบดละเอียด 500 กรัม ต่อปริมาณน้ำสะอาด 100 มิลลิสิตรและเกลือไอโอดีน 200กรัม ต่อปริมาณน้ำปู 1,000 มิลลิลิตร ระยะเวลาในการหมักปูนา คือ12 วัน ระยะเวลาในการอบกะปิปูนา คือ 180 นาที อุณหภูมิ110 องศาเซลเซียส ชนิดของสารให้ความหวานที่เหมาะสม คือหญ้าหวาน อัตราส่วนที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย กะปิ ปูนา 75 กรัม พริกหยวกแดง 10 กรัม หญ้าหวาน 15 กรัม กระเทียมโทน 15กรัม ผงตะลิงปลิง 10 กรัม มะเขือพวง 10 กรัม และผลเพกา 5 กรัม และผงใบไชยา 10 กรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิปูนาแห้งกึ่งสำเร็จรูปไคโตซานสูงเป้นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งมีสารอาหารครบ 5 หมู่และสารอาหารแต่ละชนิดที่ได้จากน้ำพริกมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ และคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารชอบความสะดวกสบาย
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุในอนาคตมีอายุยืนยาว
2. เพิ่มมูลค่าให้กับปูนาในท้องถิ่น
3. ได้น้ำพริกกะปิปูนาแห้งสำเร็จรูปที่อร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ง่ายต่อการประกอบอาหารและสามารถเก็บไว้ได้นาน

Contact Information

Name : นาง ระเบียบ ลำงาม
Email : krurabiab2516@gmail.com
Phone : 0804686599
FB : -
LINE ID : 0804686599