รถยนต์ไฟฟ้า KOTAKA

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

EV KOTAKA เป็นแค่ยานพาหนะรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อโดยสารไปไหนมาไหนได้ ไม่ได้มีไว้โชว์คนอื่น หรือมีไว้เพื่อเป็นรถครอบครัว รวมถึงไม่ต้องมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมาก แค่ขับได้ระยะทางประมาณหนึ่งก็เพียงพอ และมันก็ไม่แปลกที่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียายนต์ จะสร้างเพื่อเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ของรถยนต์ไฟฟ้า และเพื่อจำหน่ายให้ได้ในอนาคต ของประเทศ ขณะเดียวกันการที่คนไทยมีทางเลือกหันมาซื้อรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังมาจากเหตุผลเรื่องภาวะราคาผันผวนของน้ำมัน และอนาคตประเทศไทยมีโอกาส การคุมเข้มเรื่องจำนวนรถยนต์ประเภทดังกล่าว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และยกระดับสู่ประเทศที่ไร้มลพิษ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถยนต์ไฟฟ้า EV KOTAKA สามารถชาร์ทและปะจุไฟฟ้าในของรถยนต์ไฟฟ้า EV KOTAKA ตัวเองได้ สามารถวิ่งได้ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบตเตอรีเต็ม
เป็นต้นแบบยานพาหนะสำหรับชุมชน ในอนาคต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เปรม เพ็งยอดอุตสาหกรรม
2นาย กฤษกร อู่ทองอุตสาหกรรม
3นาย สถาปนิก คุ้มสะอาดอุตสาหกรรม
4นาย ธณิตพงษ์ สุภาชาติอุตสาหกรรม
5นาย ดำเนิน สุขขีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไพรวัลย์ ทองศรีปวส.
2นาย ศิวกร จ่าอยู่ปวส.
3นาย ศรัณย์ ใจสงฆ์ปวส.
4นาย สุทธิพงศ์ จันทร์ลอยปวส.
5นาย ไวพจน์ สูบุญปวส.
6นาย อำนวย จอมพลปวส.
7นาย คมสัน จรรยาปวส.
8นาย ธนชิต สีน้ำเงินปวส.
9นาย รุ้งตะวัน แจ่มฟ้าปวส.
10นาย ณัฐพล จันทร์ทาปวส.

Contact Information

Name : นาย เปรม เพ็งยอด
Email : Emut_77@hotmail.com
Phone : 0806830816
FB : https://www.facebook.com/งานจักรยานยนต์.วท.นครสวรรค์
LINE ID : 0638128478