ดี ฟู้ด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง มาตรฤดี ชุณหบัณฑิตคหกรรม
2นาง อารี ด้วงกำเหนิดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วนิดา ชงกุลปวช.
2นาย นิธิโชติ แซ่ฟุ้งปวช.
3นาย วรเมธ ชูเกตุปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองและสำรวจความพึงพอใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ดี ฟู้ด 2.) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดี ฟู้ด โดยได้นำสูตรการผลิตสูตรขนมว่างไทย ทองม้วนจากตำรามาดัดแปลงเพื่อใช้เป็นสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบ พัฒนาส่วนผสมโดยใช้วัตถุดิบ ข้าวโอ๊ต ควินัว ตะไคร้ งาขี้ม้อน น้ำมันมะกอกและส่วนผสมอื่นๆจำนวน 3 สูตร นำสูตรที่ดีที่สุดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ดี ฟู้ด และทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ประกอบไปด้วย ข้าวโอ๊ด ควินัว งาขี้ม้อน และน้ำตะไคร้
ประโยชน์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีกากใยสูง อุดมด้วยวิตามิน และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

Contact Information

Name : นาง มาตรฤดี ชุณหบัณฑิต
Email : mart.23.06.2017@gmail.com
Phone : 0819215845
FB : https://www.facebook.com/-
LINE ID : -