ภาพนกยูงผลิตจากรังไหม และตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต วันโทคหกรรม
2นาง พิทยาภรณ์ เลิศกระโทกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปรานี ศรีมันตะ-
4นาง พรวิไล สุวรรณโชติคหกรรม
5นางสาว ธนิดา ประทุมเวียงผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศตวรรษ ชาภักดีปวช.
2นาย วิศรุต พันธุ์คำปวช.
3นางสาว ธิพย์ธัญญา วิเชียรปวช.
4นางสาว รุ่งธิวา จารุขมูลปวส.
5นาย เกรียงไกร เจริญปวส.
6นาย จีระชัย ศรีใสปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัสดุจากผลพลอยได้ในการผลิตผ้าไหม คือรังไหม การเรียนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จะนำประสบการณ์ การฝึกทักษะงานฝีมือ การออกแบบ การตกแต่ง การตัดเย็บ การจีบ โดยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับวัสดุที่มีในท้องถิ่น ตัด ต่อ เติม ให้ได้ตามแบบที่ได้ร่างไว้เบื้องต้น พบว่า รังไหมสามารถที่จะนำมาสร้างผลงานที่สวยงาม เกี่ยวกับทักษะงานคหกรรมได้อย่างหลากหลาย ในแบบที่มีความสวยงามตามแบบที่กำหนดสามารถประยุกต์ เป็นของประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ ห้องพัก จัดเป็นของฝาก จัดเป็นกรอบรูปติดผนัง เป็นงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับรังไหม จัดเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีการเรียงร้อย ศาสตร์คหกรรมจากการฝึกวิชาชีพที่มีความใหม่ สามารถฝึกให้เป็นงานอาชีพและสานต่อในได้เชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรังไหม สู่เชิงพาณิชย์ มีหลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันการประดิษฐ์นกยูงจากรังไหม นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรังไหมเป็นวัสดุธรรมชาติ นำมาประยุกต์เป็นชิ้นงาน ตกแต่งด้วยวัสดุสังเคราะห์เพื่อเพิ่มมูลค่า มีลักษณะที่โดดเด่น สวยงาม การมอบของที่ระลึกให้กันและกันเพื่อเป็นเกียรติในวาระและโอกาสต่างๆ แม้ของที่ระลึกบางอย่างไม่มีราคา แต่อาจมีคุณค่าทางจิตใจ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกใช้สำหรับตกแต่งบ้าน รังไหมสามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสอดคล้องการความต้องการของผู้บริโภค และประดับตกแต่งบรรจุลงในกล่องไม้ให้สวยงามมอบให้กันในโอกาสต่างๆ
-

Contact Information

Name : นาย อนุชิต วันโท
Email : toptenzaza22@gmail.com
Phone : 0828665841
FB : https://www.facebook.com/ท๊อปเท็น.ตาหวาน
LINE ID : 0828665841