อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นงรัก บุญเสริฐสามัญ
2นาย สุริยา สามแก้วสามัญ
3นางสาว วิภาวดี จันทร์อุตส่าห์สามัญ
4นางสาว พิชชาภา นาชัยภูมิสามัญ
5นางสาว เพชรชรัตน์ โพธิ์ศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธนา สานารีปวช.
2นางสาว วัลวิสา ก้อนคำตันปวช.
3นางสาว ปิยะดา นามธรรมปวช.
4นางสาว สุดารัตน์ บัวผันปวช.
5นาย พัชริดา คงมากปวส.
6นางสาว พรทิพย์ มูลจิตปวส.
7นาย ศรีมงคล อุดมแก้วปวส.
8นาย ระวี บุตรสินปวส.
9นางสาว กุลสตรี สร้อยปัสสาปวส.
10นาย เทพพิชัย สมจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

อวัยวะส่วนเท้า เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตชีวิตประจำวันอย่างมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงาน,ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือผู้ที่ต้องมีการทำงานในลักษณะยืนเป็นระยะเวลานาน,ผู้ที่สวมใส่รองเท้าส้นสูง,สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะกับเท้า ส่งผลให้เกิดอาการ ปวดเมื่อยตามเท้าหรือส้นเท้า อันส่งผลให้เกิดโรคปวดส้นเท้า โรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ โรครองช้ำ (Plantar Fasciitis) เป็นโรคที่พบบ่อยสำหรับผู้ที่ชราหรือผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้น ในช่วงอายุระหว่าง 40-70 ปี มักมาจากพบแพทย์ด้วยอาการปวดส้นเท้า อาการที่แสดงออกคือ ปวดส้นเท้า มีจุดกดที่เจ็บและปวด ในบริเวณอุ้งเท้าฝั่งด้านในอุ้งเท้าหรือบริเวณฝ่าเท้า มีอาการระบม มีอาการปวดชาไปทั่วทั้งส้นเท้า ปวดจี๊ดที่ส้นเท้า บางรายเหมือนมีหนองอยู่ที่บริเวณส้นเท้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อบริเวณขา,เท้า,ฝ่าเท้า,ส้นเท้า บำบัดรักษาลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและผู้ป่วย สามารถนวดกดจุดบริเวณฝ่าเท้า,อุ้งเท้า อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหารสามรถใช้งานได้แบบ 4 in 1 มีความกว้าง 25 ซ.ม. ยาว 35 ซ.ม. สูง 10 ซ.ม. น้ำหนัก 4 กก.มีกระเป๋าจัดเก็บที่สวยงาม ตัวอุปกรณ์สามารถพับเก็บได้ในกระเป๋า ประกอบและถอดเก็บได้ง่าย ใช้งานได้่อย่างง่ายดายไม่ซับซ้อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสบายประหยัดพื้นที่
1.ช่วยให้ผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อบริเวณขา,เท้า,ฝ่าเท้า,ส้นเท้า บำบัดรักษาลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อ ลดอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและผู้ป่วย สามารถนวดกดจุดบริเวณฝ่าเท้า,อุ้งเท้า
2.ช่วยในการทำกายบริหารร่างกาย ยืดคลายกล้ามเนื้อตรงจุดข้อต่อบริเวณขา,เท้า,ฝ่าเท้า,ส้นเท้า น่อง ไหล่หลัง กล้ามเนื้อแขน
3. ช่วยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัด ผูุ้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหารสามรถใช้งานได้แบบ 4 in 1

Contact Information

Name : นางสาว นงรัก บุญเสริฐ
Email : mama.bum@hotmail.com
Phone : 045429050
FB : https://www.facebook.com/นงรัก..บุญเสริฐ
LINE ID : mamabun