ผลิตภัณฑ์ชุดสปาบำรุงมือและเท้าจากธรรมชาติตามหมู่โลหิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กานต์ธิดา โพธิมาศิลปกรรม
2นางสาว ธัญรัตน์ ธัญญานุกูลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง ศิรารัตน์ พรหมสิทธิพรศิลปกรรม
4นางสาว อรวดี นันทกิจศิลปกรรม
5นางสาว ปัญจาภา ส่งเสริมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สาละวิน คำผิวปวช.
2นาย กสานดิ์ คล้ายสุริยวงศ์ปวช.
3นางสาว รสสุคนธ์ จิบุญปวช.
4นางสาว พัชรี เจริญผลปวช.
5นางสาว ปิยธิดา จดเเตงปวช.
6นางสาว สุธาวดี ชัยณรงคปวช.
7นาย วรพจน์ เเก้วสนิทปวช.
8นางสาว ธนพร ทรงกลดรัตน์ปวช.
9นางสาว ปรมาภรณ์ สวนมาลาปวส.
10นางสาว ปัญจมพร ฮวดหลีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความตื่นตัวเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรหรือสารที่สกัดจากธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดสปาบำรุงมือและเท้าจากธรรมชาติตามหมู่โลหิต และต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ ชุดสำหรับหมู่โลหิตโอใช้น้ำมันหอมระเหย สะระแหน่ ชุดสำหรับหมู่โลหิตเอใช้น้ำมันหอมระเหยโหระพา ชุดสำหรับหมู่โลหิตบี ใช้น้ำมันหอมระเหยขิง ชุดสำหรับหมู่โลหิตเอบี ใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ แต่ละชุดมีผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ถุงสมุนไพร เกลือสปาขัดผิว สบู่สมุนไพร และน้ำมันธรรมชาติ ผลการวิจัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดสปาบำรุงมือและเท้าจากธรรมชาติตามหมู่โลหิต ได้และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์เหมาะในการดูแลสภาพผิวมือเเละเท้าตามหมู่โลหิตโดยใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหย ในการให้ความรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด
2. ผลิตภัณฑ์ ทำมาจากสมุนไพรไทยที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น สามารถนำมาเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เป็นของฝาก ของที่ระลึกได้
1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุดสปาบำรุงมือและเท้าจากธรรมชาติตามหมู่โลหิต โดยใช้สมุนไพรตามภูมิภาค
2. พัฒนาสมุนไพรไทย เเละเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

Contact Information

Name : นางสาว กานต์ธิดา โพธิมา
Email : karntida0891840186@gmail.com
Phone : 088-1873281
FB : https://www.facebook.com/Karntida.Photima
LINE ID : karntida_aoe