อุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิตวัฒนา บุญเลิศอุตสาหกรรม
2นาย ธีรฉัตร วงศ์แหวนอุตสาหกรรม
3นาย วัลลภ กรีไกรนุชอุตสาหกรรม
4นาย องค์อาจ รุ่งเรืองอุตสาหกรรม
5นาย พิเชษฐ์ อั่นคงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมธี ขำพวงปวส.
2นาย พันทิวา คำแก้วปวส.
3นาย สมทรง แจ้งอักษรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของอ.บางสะพานที่ทั่วประเทศรู้จัก ในชื่อ ทุเรียนคลองลอย การตรวจสอบทุเรียนสุกที่นิยมใช้ในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยความชำนาญส่วนบุคคล ใช้เวลาในการตรวจสอบ และใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง บุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบทุเรียนไม่สามารถกระทำได้เพียงลำพัง หรือทำได้แต่ผลที่ได้ไม่ถูกต้อง100% ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุเรียนได้ วิทยาลัยฯจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบความสุกของทุเรียน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ผู้บริโภค หลักการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบความสุกทุเรียนคือการใช้หลักการทดสอบความแข็งของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความแข็งของเนื้อทุเรียน ใช้วัสดุที่ไม่ทำความเสียหายต่อเนื้อทุเรียนและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบความสุกทุเรียนคือการใช้หลักการทดสอบความแข็งของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความแข็งของเนื้อทุเรียน โดยการนำเข็มฉีดยาแทงผ่านเปลือกทุเรียนแล้วใช้หัวกดซึ่งอยู่ภายในอุปกรณ์กดลงในเนื้อทุเรียน แรงที่ใช้กดใช้แรงจากสปริงที่มีแรงกด180 กรัม เมื่อหัวกดได้กดลงในเนื้อทุเรียน ถ้าทุเรียนสุกมากจะมีความแข็งของเนื้อทุเรียนน้อยหัวกดสามารถลงไปในเนื้อทุเรียนได้มากสุด ทุเรียนที่สุกห่ามจะมีความแข็งปานกลางหัวกดสามารถลงไปในเนื้อทุเรียนได้ปานกลาง และทุเรียนดิบจะมีความแข็งมากเมื่อเปรียบเทียบกับทุเรียนสุก หัวกดสามารถลงไปในเนื้อทุเรียนได้น้อย หลักการทำงานใช้แรงสปริงที่มีแรงกดสม่ำเสมอเท่ากันทุกครั้งเมื่อทำการกดและทำการแบ่งสเกลความลึกของหัวกดแบ่งเป็นเกณฑ์ความสุกดิบของเนื้อทุเรียน เมื่อทำการทดสอบเสร็จแล้วสามารถดึงอุปกรณ์ออกจากผลทุเรียนได้ทันที แผลที่ได้จากการตรวจสอบมีขนาดเล็กมากอากาศไม่สามารถเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ และเนื้อทุเรียนไม่เกิดการเสียหาย เนื่องจากเข็มและอุปกรณ์มีความสะอาด การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความสุกทุเรียน มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน ใช้งานง่ายพกพาสะดวกสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย ผลที่ได้มีความถูกต้อง 100%
1. ใช้งานง่าย ตรวจสอบได้รวดเร็วและได้ผล 100% ไม่ทำให้เนื้อทุเรียนเสียหาย มีความปลอดภัยผู้บริโภค
ประหยัดเวลา น้ำหนักพอดี รูปแบบกะทัดรัด บำรุงรักษาง่าย วัสดุมีความคงทน สวยงามและพกพาสะดวก

Contact Information

Name : นาย จิตวัฒนา บุญเลิศ
Email : machine.bspc@gmail.com
Phone : 0811950793
FB : -
LINE ID : 0811950793