เครื่องผ่าจากกินเนื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธานี เรศสุขอุตสาหกรรม
2นาย ธรรมรัตน์ ปัญญาวชิรกุลอุตสาหกรรม
3นาย การุณย์ ชะนาอุตสาหกรรม
4นาย วัลลภ ผาสุขอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. อำนวย เปรมปรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดฤพงษ์ รู้รักษาปวช.
2นางสาว ศิริลักษณ์ เผ็งเหลาปวช.
3นาย ศักดิ์ณรงค์ รัตนวารปวส.
4นาย พิพัฒน์พงศ์ บุตรศรีวงษ์ปวส.
5นาย วราฤทธิ์ หวานสนิทปวส.
6นาย วิชาฤทธิ์ ยอดอายุปวส.
7นาย มนัสยสิทธิ์ นวลรื่นปวส.
8นาย รณฤทธิ์ ทองเพิ่มปวส.
9นาย ณรงค์เดช ทองเต็มปวส.
10นาย ศุภนัฐ กรวยทรัพย์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเครื่องผ่าจากกินเนื้อ เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดเครื่องผ่าจากกินเนื้อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องผ่าจากกินเนื้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการทำงานโดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังหมุนใบมีดผ่าลูกจาก
ช่วยให้การผ่าลูกจากรวดเร็วและง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยกว่าโดยการใช้มีดผ่าลูกจาก

Contact Information

Name : นาย ธานี เรศสุข
Email : Stitch_cuties555@hotmail.co.th
Phone : 0962720869
FB : https://www.facebook.com/tanee.ressuk
LINE ID : 0962720869