เครื่องช่วยบำบัดข้อเข่า

วิทยาลัยเทคนิคพิมาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

เข่าเสื่อมเป็นปัญหาที่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุ คนอ้วนและผู้ที่ทำงานหนักทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่การทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องสามารถเยียวยาได้ โรคข้อเข่าเสื่อมจะพบในหญิงมากกว่าชาย 3 เท่า โดยโรคนี้จะเกิดจากการสึกกร่อนของผิวข้อทำให้เกิดความขรุขระที่ผิวข้อเมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหวบริเวณข้อเข่าก็จะทำให้รู้สึกเจ็บปวดการรักษาสามารถทำได้ทั้งให้ยาและทำกายภาพบำบัดแต่แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้ยาเนื่องจากมีส่วนผสมของสารสตีรอยด์ เป็นสารอันตราย การรักษาด้วยตนเองจึงเป็นวิธีที่ประหยัดและปลอดภัย โดยการทำกายภาพบำบัดบริหารกล้ามเนื้อเข่าด้วยวิธีเคลื่อนข้อเข่าจะทำให้ข้อเข่าแข็งแรงและลดอาการปวดเข่าลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องช่วยบริหารข้อเข่าเพื่อเป็นการบำบัด
2. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าโดยมีมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดบริหาร
3. องศาระดับการงอของข้อเข่า ตั้งแต่ 90 องศา ถึง 120 องศาและปรับความเร็วได้
1. ใช้ในการบำบัด สำหรับ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ผ่าตัดข้อเข่า ข้อติดและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง
2. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ในด้านการแพทย์สาธารณสุข
3. เป็นต้นแบบในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์อุตสาหกรรม
2นาย ชัชวาล คำเพชรดีสามัญ
3นาง วิจิตรา บุญพิคำสามัญ
4นาย เอกลักษณ์ ภักดีสามัญ
5นาง จริยา พงษ์ศิริรักษ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ศิริ คามพิมายปวช.
2นาย ชนะภัย พุ่มมะเริงปวส.
3นาย จีรพงษ์ สมพรปวส.

Contact Information

Name : นาย สันชัย สุขศรีพะเนาว์
Email : t-photo@hotmail.com
Phone : 0807311141
FB : https://www.facebook.com/sanchai.suksripanao
LINE ID : 0807311141