เครื่องปั่นถั่วง่ายจัง

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

“ถั่วลิสง” เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเป็นจำนวนมากในเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ใช้บริโภคได้หลายรูปแบบ ทั้งบริโภคสด นำไปประกอบอาหาร และทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ นอกจากนี้เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการเก็บเกี่ยวการปลิดถั่วลิสงเพราะเวลาในการปลิดถั่วต้องใช้เวลานานในการปลิดถั่วลิสงเนื่องจากต้องใช้แรงงานคนในการปลิดถั่วลิสงทีละต้นทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของเชื้อรา ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดค้น เครื่องปั่นถั่วง่ายจัง ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกถั่วลิสงและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการปลิดถั่ว ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกถั่วยังต้องใช้คนงานมาช่วยกันปลิดถั่วและต้องใช้เวลานานกว่าที่จะปลิดถั่วเสร็จและต้องเสียเวลาในการจ้างคนงานทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ในขณะที่เครื่องปั่นถั่วง่ายจัง สามารถทำให้ปลิดถั่วได้ปริมาณมากกว่าและจะทำให้ต้นทุนของเกษตรกรไม่เพิ่มขึ้นด้วยและช่วยลดต้นทุนได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องปั่นถั่วลิสงมีอัตรากำลังการผลิต 7.8 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
2.สามารถทราบถึงความแตกต่างของการเปรียบเทียบถั่วลิสงสดกับถั่วลิสงแห้ง ว่าชนิดใดสามารถหลุดออกจากต้นได้เร็วกว่ากัน
3.สามารถนำไปใช้กับเครื่องปั่นถั่วลิสงได้จริง
1. ช่วยประหยัดเวลาในการเก็บเมล็ดถั่วลิสง
2. ช่วยลดต้นทุนในการจ้างคนงาน
3. สามารถทำให้เกษตรกรเพิ่มอัตราการปลิดถั่วลิสง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด-
2นางสาว ปรียาพัชร อินตา-
3นาง สายชล แหยมมั่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย สันติวุฒิ คำภู-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑาทิพย์ สุขสุวรรณปวส.
2นางสาว วรรณวิสา คงบางปวส.
3นางสาว รัชนีกร คุ้มวงษ์ปวส.
4นาย ไชยา พรมนันท์ปวส.
5นาย สุรเชษฐ์ บุญฤทธิ์ปวส.

Contact Information

Name : นาง รัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
Email : rattanawanphoparad@gmail.com
Phone : 0816746001
FB : https://www.facebook.com/rattanawanphoparad
LINE ID : 0816746001