เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พายุวรรษ จันทร์พิลา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศุภาดา ทองไทยปวช.
2นางสาว ธวัลยา พระสวัสดิ์ปวช.
3นาย ธรรณธรณ์ โรมรันปวช.

เซนต์นีโอศรีชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีพายุหรือมรสุมพัดผ่านเข้ามาทั่วทุกภาคส่วนในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง ทำให้น้ำเอ่อล้นออกมาท่วมบ้านเรือนของประชานชน และไม่สามารถหาทางรับมือกับภัยน้ำท่วมได้ทันเวลา ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เช่น ทรัพย์สินเกิดการเสียหาย ประชาชนเกิดความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เพราะต้องไปกู้หนี้ยืมสินในการซ่อมแซมหรือซื้อทรัพย์สินที่เสียหาย เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วมได้รับทราบถึงภัยน้ำท่วมที่กำลังจะมาถึงและสามารถขนของขึ้นที่สูงได้ทันเวลาก่อนที่น้ำจะขึ้นสูง
ใช้เพื่อเป็นเครื่องแจ้งเตือนให้กับชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยน้ำท่วม

Contact Information

Name : นาย พายุวรรษ จันทร์พิลา
Email : hs6mfx17@gmail.com
Phone : 0816742124
FB : -
LINE ID : oo2517