แพพอเพียง Surintech Smart Raft 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วโรตม์ ศรีมงคลอุตสาหกรรม
2นาย คณิน ทัดศรีอุตสาหกรรม
3นาย กฤษณา สุขสนิทอุตสาหกรรม
4นาย รณชิต สุขแสวง-
5นางสาว ธัญญธร ผิวผ่อง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ดำรงศักดิ์ รัตนชัยจันทร์ปวส.
2นาย ณัฐภัทร เเสนศรีปวส.
3นาย เกษมสันต์ ดวงดาวปวส.
4นาย ณัฐวัฐ ปันจัตุรัสปวส.
5นาย ดำรงค์ นิคาโมปวส.
6นาย กฤตเมธ แขวงสุขปวส.
7นาย เทียนชัย นพน้อมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

แพพอเพียง Surintech Smart Raft 4.0 ถูกออกแบบให้เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง รูปแบบชีวิตตามวิถีเกษตรพอเพียงโดยบูรณาการระบบสมองกลฝังตัว(Embedded System)เข้ามาบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์4.0ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน แพพอพียง Surintech Smart Raft 4.0ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ขนาด120Wแต่สามารถใช้พลังงานได้3ฟังชั่น 1.สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 2500ลิตรต่อวัน 2.สามารถปรับปรุงปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบผสมอากาศในน้ำแบบเวนทูรี(Venturi Aeration) 3.ให้แสงสว่างในช่วงกลางคืน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 2500ลิตรต่อวัน ด้วยท่อน้ำขนาด1นิ้ว ที่แรงดันน้ำ1.5kg/cm -2. 2kg/cm เป็นระบบปั้มน้ำอัตโนมัติ
2.สามารถปรับปรุงคุณภาพของน้ำได้ด้วยระบบเติมอากาศแบบเวนทูริ(Venturi Aeration)
3.ใช้แสงสว่างช่วงกลางคืนด้วยหลอดLED 10W ตลอดทั้งคืน
4.แพพอพียง Surintech Smart Raft 4.0สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธ เพื่อดูรายงานการใช้พลังงานและโปรแกรมการทำงานของอุปกรณ์
1.ใช้สูบน้ำในแหล่งน้ำเช่น สระน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึงหรือแม่น้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2.ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยการเติมอากาศในน้ำแบบเวนทูรี(Venturi Aeration)
3.ใช้เป็นไฟแสงสว่างหรือไฟล่อแมลงในช่วงเวลากลางคืน

Contact Information

Name : นาย วโรตม์ ศรีมงคล
Email : warote49@gmail.com
Phone : 0885940031
FB : -
LINE ID : warote95