ข้าวต้มธัญพืช

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล เมืองเหมอะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วาสนา เวฬุวนารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง บอพิศ เวิดสูงเนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จิราภา กงยนต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิไลพร ทิศเหนือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุษบา พรมแตงปวส.
2นางสาว สุรีพร คำพารัตน์ปวส.
3นางสาว ธิราพร พลดอนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้น สภาพร่างกายทุกอย่างจะทดถอยลงเมื่ออายุยิ่งมากขึ้น ดังนั้นโภชนาการทางอาหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายต้องการเพื่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย การทำอาหารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นแต่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถลุกขึ้นมาทำอาหารเองได้ บางครอบครัวลูกหลานไม่อยู่ด้วยต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่สะดวกต่อการทำอาหารให้ผู้สูงอายุทาน ดังนั้น “ข้าวต้มธัญพืช” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการประกอบอาหารเพียงซองเดียวคุณค่าทางอาหารครบถ้วน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ข้าวต้มธัญพืช” เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะกับผู้สูงอายุ มีส่วนผสมของข้าวและธัญพืชที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสภาพร่างกาย
ร่างกาย การบริโภคสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการต้มในน้ำร้อนใช้เวลาเพียง 13 นาที โดยไม่ต้องปรุงแต่งใด ๆ เพราะใน 1 ถุง มีวัตถุดิบพร้อม ไม่ต้องไปจ่ายตลาดเพิ่มเติมให้เกิดความยุ่งยาก

Contact Information

Name : นาย นพดล เมืองเหมอะ
Email : noppadol58@gmail.com
Phone : 0642879354
FB : https://www.facebook.com/noppadol58@gmail.com
LINE ID : okifk288