ผ้าเช็ดมือ D.I.Y.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล เมืองเหมอะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง บอพิศ เวิดสูงเนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วาสนา เวฬุวนารักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จิราภา กงยนต์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิไลพร ทิศเหนือพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิราวรรณ สอนอินทร์ปวช.
2นางสาว กรรณิการ์ พานนิลปวช.
3นางสาว กมลวรรณ รัตนวิชัยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผ้าเป็นสิ่งที่ได้จากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาสานหรือทอจนเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งผ้านั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายด้าน ผ้าเช็ดมือ D.I.Y. เป็นผ้าที่เน้นในเรื่องของการเก็บรักษาและการนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาจจะใช้ผ้าอะไรก็ได้มาจัดทำ โดยที่เน้นการเก็บพร้อมที่ใช้งาน โดยการติดแม่เหล็กไว้ที่ผ้าสำหรับกรณีพื้นที่การเก็บของเราไม่มีที่แขวนหรือถ้ามีที่แขวนเราก็สามารถแขวนได้เพราะมี 2 แบบให้เลือกในผ้าหนึ่งผืน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผ้าเช็ดมือ D.I.Y จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บหรือแขวนไว้ในกรณีมีที่แขวนเราสามารถแขวนได้ ถ้าไม่ที่แขวนเมื่อไม่ได้ใช้งานเพียงแค่นำผ้าไปติดไว้กับวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก
ผ้าเช็ดมือ D.I.Y จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดทั่วๆ ไป

Contact Information

Name : นาย นพดล เมืองเหมอะ
Email : noppadol58@gmail.com
Phone : 0642879354
FB : https://www.facebook.com/noppadol58@gmail.com
LINE ID : okifk288