เครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา

วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการ เครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประดิษฐ์เครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา และ เพื่อศึกษาสมรรถนะการทำงานของเครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา โดยใช้ประเมินสมรรถนะจากผู้เชี่ยวชาญจากแผนกเครื่องกล จำนวน 2 คน แผนกช่างไฟฟ้า จำนวน 3 คน รวม 5 คน เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามเป็นแบบประเมินสมรรถนะเครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา แล้ววิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการศึกษาพบว่าสามารถประดิษฐ์เครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา ที่มีสมรรถนะดีขึ้น ส่วนผลการศึกษาสมรรถนะการทำงานของเครื่องขัดรองเท้าแบบพกพา โดยรวมมีสมรรถนะเท่ากับ 87.33%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ลดเวลาในการขัดรองเท้าแบบใช้แปรงขัดด้วยน้ำยาแบบแห้ง
2. ลดอาการเมื่อยล้าอันเนื่องจากการใช้แปรงขัดด้วยน้ำยาแบบแห้ง
1. ช่วยถนอมผิวของหนังรองเท้าไม่ให้เกิดเป็น ขุย จากการขัดด้วยแปรง
2. มีความปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับการขัดรองเท้าแบบสอดรองเท้าเข้าไปในเครื่องขัดแบบตั้งพื้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัชวาล แก้วแกมอุตสาหกรรม
2นาย ทักษิณ โสมณะวัตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รุ่งจิตต์ พยอมหอมปวช.
2นาย ดนัย กองภาปวช.
3นาย บรรดาศักดิ์ นวลช่วยปวช.

Contact Information

Name : นาย ชัชวาล แก้วแกม
Email : cutcawan@hotmail.com
Phone : 0831656630
FB : https://www.facebook.com/chatchawan.kaewkam
LINE ID : 0831656630