อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณไฟในรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ ไม่ว่าในเวลาใด อุบัติเหตุจากรถรถยนต์ ก็ตามมามาก เช่นกัน อย่างเช่น ในเวลากลางคืน ที่จะต้องใช้ไฟท้ายส่องสว่าง ในการระบุตำแหน่งของรถยนต์ ขณะเวลาเบรค และไฟท้ายขณะถอยหลัง ถ้าเกิดสัญญาณไฟขาด ผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้ และไม่มีการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนออกเดินทาง ถ้าสัญญาณไฟท้าย ไฟเบรค และไฟถอยเกิดขาดนั้น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเวลาขับขี่รถยนต์ รวมถึงวิธีการตรวจเช็คขณะขับรถยนต์ยังไม่มีการทำขึ้นมา ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์คิดค้น อุปกรณ์ตรวจสอบสัญญาณไฟในรถยนต์ ในขณะเวลาขับขี่รถยนต์ ถ้าไฟท้าย ไฟเบรค และไฟถอยขาด จะมีสัญญาณไฟแสดงโชว์เตือนขึ้นมา เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลาขับขี่ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟท้าย ไฟเบรค และไฟถอยหลังของรถยนต์ เมื่อไฟดวงใดดวงหนึ่งไม่ติดจะส่งสัญญาณไปยังผู้ขับขี่เพื่อที่จะได้ทำการซ่อมแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการมองไม่เห็นสัญญาณไฟด้านท้ายของรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภชัย สายทองคำอุตสาหกรรม
2นาย สุขวัฒน์ ฟักผลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย มงคล ครุฑจันทร์ปวส.
2นาย ประจักษ์ มีคุณปวส.
3นาย วิทวัช กาชัยปวส.

Contact Information

Name : นาย ศุภชัย สายทองคำ
Email : supachai.kmitl@hotmail.com
Phone : 0875448341
FB : https://www.facebook.com/saytongkum
LINE ID : supachaitar