อุปกรณ์ล้างแก้ว 2 IN 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สันติสุข หอมชื่นอุตสาหกรรม
2นาย วีระวัฒน์ จูสมบุญอุตสาหกรรม
3นาย ชูบุญเย็น คุปตะนาวินอุตสาหกรรม
4นาย อนุวัฒน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
5นาย อภิชาติ ชุติรัตนาผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อานนท์ อิ่มอารีปวส.
2นาย ภูริพัฒน์ มาราวิลลาปวส.
3นาย สมรักษ์ พูลสวัสดิ์ปวส.
4นาย ชัชวาลย์ เสนาะสวยปวส.
5นางสาว นุสรา กาหลงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาเวลาเราเข้าห้องครัวเเล้วเห็นเเก้วสกปรกมากมายหลังจากมีงานเลี้ยงสังสรรค์กัน แค่เพียงคุณเห็นคุณไม่อยากจะทำเเล้วเนื่องใช้เวลาเเละกำลังกายเเละสกปรกพวกเราผู้จัดทำโครงงานได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงคิดประดิษฐ์ที่ล้างเเก้วโดยมีนํ้ายาล้างจานอยู่ในอุปกรณ์ด้วย พวกเราได้ออกแบบเหมาะกับมือของแม่บ้านส่วนใหญ่และบุคคลทั่วไป จากการทดลองใช้ เราสามารถล้างเเก้วได้ง่ายเเละสะดวกสบายกว่าที่ล้างเเก้วแบบเก่าที่จำหน่ายตามตลาดทั่วไปดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์ และดัดแปลงอุปกรณ์ล้างแก้ว 2 IN 1ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการล้างแก้ว และให้เสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อประหยัดเวลาในการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ช่วยอำนวยความสะดวกในการล้างแก้ว
- ลดขั้นตอนในการล้างแก้ว

Contact Information

Name : นาย สันติสุข หอมชื่น
Email : santisuK_28@hotmail.com
Phone : 082-0749083
FB : -
LINE ID :