เครื่องหั่นกล้วยแบบมือหมุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยงยุทธ พัดฉวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัฐพล แซ่จึงปวช.
2นาย จักรพงษ์ สุขสวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการหั่นกล้วยต้องใช้อุปกรณ์ของมีคมและหั่นเป็นจำนวนมาก โอกาสเกิดอันตรายมีสูง มีความช้าในการทำงานจึงมีแนวความคิดประดิษฐ์เครื่องหั่นกล้วยแบบมือหมุนเพื่อช่วยให้หั่นกล้วยทำได้เร็วขึ้นและปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือช่วยหั่นกล้วยแบบมือหมุนแบบ 4 ใบมีด
ช่วยหั่นกล้วยได้เร็วขึ้น

Contact Information

Name : นาย ยงยุทธ พัดฉวี
Email : youngyuth_padchawee@yahoo.co.th
Phone : 0892023373
FB : https://www.facebook.com/ช่างไฟฟ้า.วกบก
LINE ID : 0892023373