เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ REPULSION

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยงยุทธ พัดฉวีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัฐพล แซ่จึงปวช.
2นาย จักรพงษ์ สุขสวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นอย่างมากและมีต้นทุนในการผลิตสูง ทำให้มีแนวความคิดในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต้นทุนต่ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารอบต่ำ

Contact Information

Name : นาย ยงยุทธ พัดฉวี
Email : youngyuth_padchawee@yahoo.co.th
Phone : 0892023373
FB : https://www.facebook.com/ช่างไฟฟ้า.วกบก
LINE ID : 0892023373